Dynamische Tools

Dynamic Profiling

De doelgroep overzichtelijk in 1 oogopslag

Dynamic Profiling

Dynamic Profiling is een onderdeel dat je helemaal zelf kunt instellen. Als je dit hebt ingesteld bij je vragenlijsten, dan kan een mogelijke uitkomst er uit zien zoals hiernaast weergegeven. Dit overzicht geeft weer wat op dit moment dus de meeste gegeven antwoorden zijn op je vragen. Je bepaalt zelf welke vragen je weergegeven wilt zien in een bepaald blok.

We zullen je eerst de structuur uitleggen en het verschil tussen de blokken en een tab. Als dit duidelijk is, dan is het straks zeer eenvoudig om alles in te stellen!

Belangrijk!

Voordat we kunnen starten met de uitleg over de werking van onze nieuwe module Dynamic Profiling in Hartje Wonen, is het essentieel om enkele belangrijke zaken toe te lichten.

Allereerst moet er een goed uitgewerkte vragenlijst actief en toegankelijk zijn voor de potentiële invullers. Het staat je volledig vrij om de vragen en mogelijke antwoorden naar eigen inzicht vorm te geven. In het voorbeeld dat we later zullen behandelen, is een vragenlijst opgezet specifiek voor dit project. Deze lijst bevat vragen die inzicht kunnen verschaffen in het WIN-type van de doelgroep. Zo is er onder andere gevraagd naar leeftijd, gezinssamenstelling, en hoe men de ideale woonomgeving voorstelt. Vooral die laatste vraag kan helpen om inzicht te krijgen in het meest gekozen Archetype.

In dit voorbeeld werken wij met een aantal vooraf gedefinieerde modellen, maar je bent absoluut vrij om je eigen model, zoals BSR of iets dergelijks, te gebruiken. Onze modellen hebben we volledig uitgewerkt met bijbehorend beeld en tekst. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit niet standaard wordt aangeboden binnen Hartje Wonen. We hebben gemerkt dat veel bureaus en opdrachtgevers hun eigen modellen hanteren en daarom is Dynamic Profiling zodanig flexibel opgezet dat je het eenvoudig kunt aanpassen en gebruiken in combinatie met je eigen modellen.

Op deze manier garanderen we dat Dynamic Profiling een breed toepasbare en veelzijdige tool is, die naadloos kan worden geïntegreerd met jouw werkwijze.

de structuur uitgelegd

De Blokken

In het voorbeeld hiernaast zie je dat we 6 blokken ter beschikking hebben (in het rode kader getoond). Je hebt de vrijheid om zelf te kiezen welke informatie je in welk blok wilt tonen.

Blok 1: In dit voorbeeld hebben we gekozen om het meest gegeven antwoord op de vraag over de woonomgeving (Archetype) weer te geven. In dit geval heb ik daar een afbeelding voor gemaakt die specifiek in dit blok getoond kan worden (alle Archetypes hebben een eigen afbeelding in mijn model).
Blok 2: Hier wordt het meest voorkomende antwoord op de vraag over de doelgroep getoond, specifiek de WIN-types.
Blok 4: Dit blok gebruikt de data van de vraag over de leeftijden van de respondenten, en toont de meest voorkomende leeftijdsgroep.
Enz.

Je bepaalt dus zelf welke informatie het beste in welk blok past, waardoor je de vrijheid hebt om de resultaten op een manier te presenteren die het beste aansluit bij jouw project en doelgroep.

de structuur uitgelegd

De Tabbladen

De tabbladen stellen ons in staat om een bepaald antwoord die uit de vragenlijst naar voren komt, dieper uit te lichten. Terwijl de blokken dienen om snelle, beknopte inzichten te verschaffen, benutten de tabbladen de ruimte om het meest gegeven antwoord meer uit te lichten.

In dit voorbeeld is 'De Uitvinder', het meest gekozen Archetype. In Blok 1 hebben we een compact beeld gebruikt van wat 'De Uitvinder' betekent. In het tabblad laten we een pagina-grote afbeelding zien die wij gecreëerd hebben, die niet alleen visueel aantrekkelijk is, maar ook alle relevante informatie bevat om dit Archetype volledig te begrijpen.

Het is dus belangrijk om te beseffen dat voor elk mogelijk antwoord, in dit geval elk Archetype, een gedetailleerde, pagina-grote afbeelding voorbereid moet worden. Wat je hier ziet in het tabblad, is dus een zorgvuldig ontworpen afbeelding die specifiek bedoeld is om 'De Uitvinder' in al zijn facetten te tonen en toe te lichten." Je kunt hier dus zelf je eigen afbeeldingen laten zien die behoren bij een antwoord van een model dat jij gebruikt.

Structuur duidelijk? Dan nu de opmaak...

In de vorige blokken hebben we de structuur van Dynamic Profiling uitgelegd. In de volgende stappen leggen we uit hoe je bij de juiste vragen kunt selecteren die in een blok ofwel tabblad getoond moeten worden. Dit doen we bij onderdeel 'Vragenlijsten'. Hier kun je de vragen en antwoorden samenstellen die de geïnteresseerde in zijn/haar account kan invullen. We beginnen met het maken van een nieuwe vraag met antwoorden. Eerst maken we alle mogelijke antwoorden op, om ze vervolgens te koppelen aan de vraag.

inrichten van de basis

Vragenlijsten

Ga naar Vragenlijsten en klik op tabblad 'Mogelijke antwoorden'. Je kunt hier nu een nieuw mogelijk antwoord toevoegen.
In dit voorbeeld stellen we de vraag die inzicht moet geven in het Archetype. Het eerste antwoord is al ingevuld. Geïnteresseerden die dit antwoord geven, geven aan dat zij graag willen wonen in een omgeving die eigenschappen heeft van Archetype 'De Uitvinder'. Voor dit Archetype hebben wij afbeeldingen gemaakt die passen in een blok en een korte omschrijving geven van dit Archetype, maar ook in het formaat voor een 'tab' die uitgebreide informatie geeft over dit Archetype.

Alle antwoorden ingevuld? Sla dan op en maak je volgende mogelijke antwoord op. Maak vervolgens de vragenlijst af en koppel de mogelijke antwoorden zoals je gewend bent. Meer info over een vragenlist samenstellen vind je verderop in deze handleiding.

meer over vragenlijsten

Voila, de laatste stap, het koppelen van de antwoorden in de juiste blokken/tabs

Welk antwoord waar?

Als je alle mogelijke antwoorden hebt opgemaakt en de vragenlijst hebt opgemaakt zoals je die wilt hebben, kunnen we bepalen welke vraag je in Dynamic Profiling getoond wilt hebben. Ga daarvoor naar de mogelijke antwoorden en selecteer het mogelijke antwoord dat je wilt terugzien. In dit voorbeeld pakken we weer de vraag over het Archetype.
Als je op 'wijzigen' klikt, zie je dat onderaan een blok over Dynamic Profiling is toegevoegd. Je kunt hier precies aangeven in welk blok je de afbeelding wilt zien en in welke tab. Ook kun je hier bepalen of je een aantal antwoorden mee wilt geven in de woordcloud.

Heb je geen afbeelding bij een antwoord ge-upload? Geen punt, in dat geval zal het systeem het meest gekozen antwoord in tekst laten zien. In ons voorbeeld hierboven zie je bijvoorbeeld in blok 4 'Leeftijd' staan. Hier wordt gewoon de tekst van het meest gekozen antwoord getoond.