Aanmelders & Interactie

Vragenlijsten

Overzicht vragenlijsten

Als je op het onderdeel 'Vragenlijsten' klikt, kom je in een scherm zoals getoond op de afbeelding hiernaast. Hier zie je alle vragenlijsten die zijn gemaakt. Ze hoeven niet allemaal live te staan, dat bepaal je per vragenlijst. Zo kun je de vragenlijst rustig eerst opmaken voor het direct live staat. Ook is het mogelijk om de vragenlijst alleen voor een bepaalde groep aanmelders zichtbaar te laten zijn, of als er een nieuwe voortgangsfase ingaat. Daarover straks meer.

Om een vragenlijst op te maken, beginnen we eerst met het samenstellen van de antwoorden op de vragen die je wilt stellen. De antwoorden stel je samen in het tabblad 'Mogelijke antwoorden'. Het is dus handig als je de vragen eerst in een Word document hebt opgesteld. Dan is het opmaken van de antwoorden en het daarna koppelen aan de vraag zeer vlot gedaan.

We beginnen dus met de eerste stap: het aanmaken van een mogelijk antwoord.

Uitleg kolommen

In de afbeelding hierboven zie je alle vragenlijsten die zijn gemaakt bij dit project. Zoals zojuist gemeld kun je vragenlijst 'live' zetten voor bijvoorbeeld een selecte groep aanmelders, of als een volgende voortgangsfase live gaat (eventueel in combinatie met het automatisch live zetten van de volgende fase), of als een aanmelder een bepaalde Tag heeft gekregen. In het overzicht hierboven zie je bijvoorbeeld dat de vragenlijst die 'Vragenlijst Pre-Sale' heet, alleen maar live staat voor iedereen zolang de Pre-Sale fase geselecteerd is. We leggen elke kolom hieronder uit.

Titel: dit is de naam van de vragenlijst. Deze titel is ook zichtbaar in het account van de klant.
Geregistreerd: dit is de datum van aanmaak van de vragenlijst
Actief: hier wordt met een 'ja' of een 'nee' aangegeven of de vragenlijst actief (live) staat.
Voortgangsfase: Hier kun je kiezen uit de verschillende voortgangsfases. Selecteer je hier een voortgangsfase, dan zal deze vragenlijst alleen actief zijn als die voortgangsfase actief is.
Inschrijver statussen: Selecteer je hier 1 van de statussen van een bouwnummer, dan zal elke aanmelder die die status heeft, deze vragenlijst zien in zijn/haar account. We kiezen hier even als voorbeeld voor 'Optie'. Als je daarna een bouwnummer onder optie zet voor aanmelder Henriette Havinga, dan zal in het account van Henriette Havinga deze vragenlijst automatisch verschijnen.
Tags: je kunt hier je aangemaakte tags selecteren. Indien een aanmelder deze Tag heeft, zal deze vragenlijst getoond worden in zijn of haar account.
En/of: Bij Tags is het mogelijk om meerder Tags te kiezen. Vink je hier En/En aan, dan moet een aanmelder alle opgegeven Tags hebben voor deze vragenlijst te zien is in zijn/haar account. In deze kolom zie je of er voor de optie En/En is gekozen of niet. Let op: deze En/En functie geldt alleen voor de Tags, dus NIET voor alle instellingen!

mogelijke antwoorden

Onze vragenlijsten zijn opgebouwd uit twee delen: de vraag en het antwoord. De vraag zoals deze ook getoond wordt op de website, maak je in de vragenlijst. Daar koppel je het antwoord aan die je eerst opmaakt in tabblad 'mogelijke antwoorden'. De antwoorden die je in dit tabblad maakt, komen ook terug in de 'Analyse'. Dat betekent dat het onderdeel 'Mogelijke antwoorden' zeer belangrijk is, om een goede analyse te kunnen maken straks.

In de afbeelding hiernaast zie je een overzicht van 'Mogelijke antwoorden' die voor dit project zijn aangemaakt. Om een attribuut toe te voegen klik je op de groene button.

antwoord toevoegen

Stap 1

Als je op de groene button hebt geklikt zie je de afbeelding zoals hiernaast. Om te beginnen heb je de keuze uit een aantal type vragen:
- ja/nee vraag: de antwoorden zijn in dit geval ja of nee.
- lijst van checkboxen: deze kun je gebruiken als je wilt dat de geïnteresseerde meerdere antwoorden kunnen selecteren,
- bedragen: dit attribuut gebruik je als het antwoord een bedrag is. Bijvoorbeeld als je wilt vragen wat het budget is voor de aanschaf van een woning,
- datum: dit attribuut selecteer je als het antwoord een datum moet zijn,
- getal: dit attribuut selecteer je als het antwoord een getal is,
- radio knoppen: dit attribuut is bijna gelijk aan de 'lijst van checkboxen', echter kun je als geïnteresseerde slechts 1 antwoord uit de meerkeuze geven.
- selecteer veld: dit attribuut geeft de mogelijke antwoorden weer in een soort van draaimolen waaruit de geïnteresseerde het antwoord kan selecteren,
- Tekst: dit attribuut kan gebruikt worden als de geïnteresseerde zelf een tekst kan toevoegen. Let op: ruimte is beperkt,
- Groot tekstveld: zelfde als 'tekstveld', echter kan men hier meer karakters in kwijt,
- uploadveld: dit attribuut gebruik je als je wilt dat de geïnteresseerde een document moet uploaden (alleen pdf met een max. grootte van 5 mb),
- downloadveld: dit veld gebruik je als je een document wilt laten downloaden door de geïnteresseerde.

Antwoord vullen

In dit voorbeeld hebben we gekozen voor een 'Lijst met checkboxen'.
We vullen bij 'Titel' de vraag in waar we straks dit antwoord aan moeten koppelen. Deze 'Titel' wordt exact weergegeven in de 'Analyse'. de titel mag korter zijn dan de uiteindelijke vraag die de geïnteresseerde ziet.
Voorbeeld: de vraag aan de geïnteresseerde is: naar welk woningtype gaat je voorkeur uit? Dan kan de titel uiteraard hetzelfde zijn, maar bijvoorbeeld ook: voorkeur woningtype.

Bij 'Opties' kunnen we dus alle mogelijke antwoorden opgeven die de geïnteresseerde straks kan kiezen. Onder het kopje 'Naam' vullen we het exacte antwoord in dat de klant ook in de vragenlijst ziet.
Bij 'Interne naam' is het mogelijk, indien je een heel lang antwoord hebt, om deze te verkorten. Wat je hier invult zie je straks in de 'Analyse' weer als verkorte naam.

Zie volgende blok voor vervolg.

vervolg 'antwoord vullen'

Achter elk 'antwoord' kunnen we een 'Tag' plaatsen. Die Tag wordt dan automatisch geplaatst als iemand voor dat antwoord kiest.

Aan de rechterkant zie je dat je ook afbeeldingen kunt uploaden bij dit antwoord.
- Afbeeldingen radio/checkboxen: hier kun je een afbeelding uploaden die getoond wordt bij het antwoord in de vragenlijst.
- Afbeelding getoond bij Dynamic Profiling in blok: Hier kun je de afbeelding uploaden die getoond moet worden in een blok in het onderdeel Dynamic Profiling.
- Afbeelding getoond bij Dynamic Profiling in tab: Hier kun je de afbeelding uploaden die getoond moet worden bij een tabblad in het onderdeel Dynamic Profiling.

Helemaal onderaan kunnen we voor dit antwoord een zogenaamd 'Verwijsveld' maken. Die kun je dan weer gebruiken in het onderdeel 'Overeenkomsten'. Meer informatie daarover vind je bij het onderdeel 'Overeenkomsten'.

Als we alle mogelijke antwoorden hebben ingevuld, kunnen we op de 'opslaan' knop klikken en is je 'antwoord' gemaakt.

Meer over Dynamic Profiling

Tip:
Als je een vragenlijst wilt opstellen om je doelgroep te leren kennen, is het gebruik van 'Tags' zeker aan te raden. In het onderdeel 'Dynamic Pricing' zie je straks als men de voorkeuren heeft doorgegeven, ook een overzicht van de tags. Zo zie je in 1 oogopslag wie de doelgroep is die zijn/haar voorkeuren doorgeeft.

meer info over Dynamic Pricing

vragenlijst opmaken

Stap 2

Alle 'Mogelijke antwoorden' aangemaakt? Dan kun je nu zeer snel en makkelijk de vragen opstellen en koppelen.

Je klikt op 'vragenlijst toevoegen'. Als je dat hebt gedaan kun je de vragenlijst een naam geven. Dit is ook de naam die de 'websitebezoeker' ziet in zijn/haar account.
In de omschrijving kun je aangeven waar de vragenlijst betrekking op heeft Deze omschrijving ziet de aanmelder in zijn/haar account.

Bij 'Actief' kun je kiezen uit ja en nee.

Onder 'Condities' kun je aangeven of de vragenlijst alleen getoond moet worden als aan de opgegeven condities is voldaan. In dat geval zet je de vragenlijst altijd op actief: ja, immers: de vragenlijst wordt dan alleen getoond als aan de condities is voldaan.

Tip!

Deze condities zijn erg handig indien je ook gebruik maakt van de module 'Overeenkomsten'. Je kunt nl. een vragenlijst opmaken die je bijvoorbeeld 'Aanvullende gegevens Koopovereenkomst' noemt. In deze vragenlijst stel je alle vragen aan de koper die nodig zijn voor het invullen van je koopovereenkomst. Het is immers mogelijk om alle verwijsvelden in de overeenkomsten zelf te maken! Dat scheelt een hoop tijd voor het opmaken van een overeenkomst, en de koper vult deze zelf voor een groot deel in. Bijvoorbeeld alle gegevens van een mede-koper, nummer legitimatiebewijs enz. Op het moment dat je de aanmelder aan een bouwnummer koppelt en de bouwnummerstatus 'Verkocht onder voorbehoud" meegeeft, dan kun je die status selecteren bij deze condities. Vervolgens geef je aan bij de koper dat de vragenlijst in zijn/haar account actief is. De koper vult deze helemaal in, en je overeenkomst kan volledig opgemaakt worden met alle benodigde velden.

Meer uitleg hierover? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag met het instellen van deze functie.

vragen opstellen

Nu kunnen we alle vragen gaan invullen en koppelen aan het juiste antwoord.

In de vragenlijst die je zojuist hebt gemaakt zie je een button met 'Nieuwe stap'. We kunnen de vragen opdelen in verschillende stappen. Als voorbeeld kun je de naam aanpassen in 'Over jou'. Hier kun je dan alle vragen stellen die over de aanmelder gaan. De volgende stap kan dan zijn: 'Je woonwensen' met daarin al je vragen die over de woonwensen gaan enz. Zo ziet men precies hoeveel stappen er zijn en wat men nog moet doorlopen.

Als we hier op klikken verschijnt een groene button met 'Nieuwe vraag'. Klikken we op die button dan kunnen we de vraag typen in de balk die verschijnt. Let op: dit is de vraag zoals de aanmelder deze ziet in de vragenlijst. Als we de vraag hebben opgesteld kunnen we bij de kolom 'Antwoord' het juiste antwoord selecteren die we in stap 1 hebben gemaakt en die past bij de vraag die we hier opgemaakt hebben. Dus concreet; we maken hier de vraag en we koppelen bij 'antwoord' het juiste antwoord.

Daaronder kunnen we nog aangeven hoe de weergave van de vraag moet zijn en of de vraag verplicht is.

tip

Alle vragen opgesteld en gekoppeld aan het juiste antwoord? Dan kun je de vragenlijst opslaan. Wil je de vragenlijst eerst zelf testen voordat deze live gaat? Dan kun je bij 'Website/weergave instellingen', tabblad Preview een voorvertoning zien van de website waarin alle bouwnummers, situatiekaarten EN vragenlijsten online staan. Uiteraard ziet de bezoeker dit nog niet, maar alleen jij. Schrijf je in, maak een account aan en test de vragenlijst. Zo zie je precies wat straks de bezoeker van de website ziet en moet doen om een account aan te maken en de vragenlijst in te vullen.